ንገዛኦም ምለሱዎም!

 ሓውኹም መሲናስ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 26-07-2014

ሰይጣን ከምስል ጸሎት ብድሕሪት ይጅምር!

  

ዒድ ሙባረክ!

 

ችቸቶ!

   ካብ ሓውኹም መሲናስ   

 

ኣያታትና ዝሓቅሉ ስፍራ ዒራዒሮ፤ ትሕቲ ዕድመ ህጻውንትና ዝማስንሉ ስፍራ “ቀይሕ ኮኮን”

ብብርሃን ተስፋ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 12-07-2014

ክብርታትን ልምድታትን ዘዕኑ ምስ ምንታይ ይቑጸር!

---//---

 

'ናይ ኤርትራ ፓስፖርት እቲ ናብ ዝወሓደ ሃገራት ከንቐሳቕስ ዝኽእል ፓስፖርት’ዩ’ ሓድሽ መጽናዕቲ

ራዲዮ ኢረና

 

ዘፋነኻዮ ጋሻ ኣይመለስካ!

ምስሉ ተኪኤ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 05-07-2014

ብዳንኬራን ጓይላን ገበን ጉጅለ ኢሳይያስ ኣይክወልን!

 

“ኤርትራውን ብዳንኬራ ህግደፍ ክንደናገር ኣይግባእን”

እዋናዊ ዛዕባ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 28-06-2014

 

 ዓገብ ንዳንኬራ ህግደፍ ኣብ ቦሎኛ!

 

ኣይስወጠኩምንድዩ!?

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ሕድሪ ዘጽነዐ'ዶ ሕድሪ ዝበልዐ!?

 ብሲራክ ተኸስተ

 

ሓድሽ ቅዋም ህግደፍ!

 ብሲራክ ተኸስተ

  

ምኽርኹም ሃቡና!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 21-06-2014

 

 ሕድሪ ሰማእታትና ጠሊምካ ኣብ ልዕሊ ዜጋታትና ዕንደራ የብቅዕ!

 

 ጳጳሳት ኤርትራ

ካብ ሓውኹም መሲናስ

  

ጊዜ ከለካ ጊዜ ኣይትጸበ

ክፍሊ ምስንዳእ ወጋሕታ ሳሊና

 

“ንሕበር ንስመር”

እዋናዊ ዛዕባ

 

ከም ዓረም ክሓልቡ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

  

ዲያስፖራ ኣጀማምርኡ ኣብ ኣፍሪቃ ምዕባሌታቱ ኣብ ኤርትራን ኣተሓሕዝኡ ብስርዓት ህግደፍን

ብብርሃን ተዓገስ

 

ኣላጋጭ’ዶ ምስሉይነት

ምንጭታት ወጋሕታ ካብ ኣስመራ

 

ሓውኻ ኣበይ ኣሎ?

  

ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 14-06-2014

 

ሎሚ ዘይከተተ ብደዉ ከም ዝሞተ!

---//---

 

ንስኺ ደኣ እሞ...!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

“ማሕበራዊ ቅልውላው ሰማይ ዓሪጉ ቁጠባና ድማ ባይታ ዘቢጡ”

እዋናዊ ዛዕባ

 

ጓይላ ኣብ ደምና ኣትዩ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

---//---

  

መልእኽቲ ወጋሕታ 07-06-2014

ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ለውጢ እምበር ብምስምስ ምንባር ኣይኮነን!

 ---//---

 

ቦሎኛ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ኣይንተሃመል!

እዋናዊ ዛዕባ

---//---

 

ዕድመ ንዅሉ ኤርትራዊ

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ

---//---

 

 መልእኽቲ ወጋሕታ 31-05-2014

 

“ህዝባዊ ሰረት ዘይብሉ ፍሹል መንግስቲ ቅዋም ክነድፍ ሞራል የብሉን”

---//---

 

ኣብ ባርነት ናጽነት የለን

               እዋናዊ ዛዕባ

 ---//---

 

"ንዛግራ ስጋ እንተደሊኻ ሕረዳ፡ ጉያ እንተደሊኻ ስደዳ"

 ብሲራክ ተኸስተ

 

ጸብጻብ ውዕሎ መዓልቲ ናጽነት 2014 ኣብ ሓራመሬት ኤርትራ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 24-05-2014

 

ርህው መጻኢና ዝረጋገጽ ኣብ መቓብር ኢሳይያስን ስርዓቱን ጥራይ'ዩ!

 

ትንታነ ዜና 

23-05-2014

 

ውሕጅ ከይመጸ መገዲ ውሕጅ ንጽረግ

እዋናዊ ዛዕባ  

 

ኣብ ልደት ፈርኦናት፡ ሓርነት ትመውት!

ብሲራክ ተኸስተ

 

ሃገር ተጋጊኻ ኣለኻ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

 

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 17-05-2014

 

 

ብፖለቲካዊ ኣመንዝራነት ጸገም ህዝቢ ኤርትራ ኣይፍታሕን።

 

 

ብሓሶት ከይንደናገር

እዋናዊ ዛዕባ  

 

ትንታነ ዜና 

15-05-2014

---//---

 

ህልው ኩነታት ቤት ማእሰርትን ተሃድሶን ዓዲዃላ

ብብርሃን ተስፋ

 ---//---

 

"ኩምራ ዓሻ፡ መጻወቲ ህበይ"

 ብሲራክ ተኸስተ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 10-05-2014

 

“ዝብእስ ስጋብ ዝደልዎ ይሕንክስ”

 

 

ዘመን መን’ዩ?

          ብሲራክ ተኸስተ

 

 

መንግስቲ ናፊቕና!

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

 

 

ዘራጊቶ

ብሲራክ ተኸስተ

 

  

መልእኽቲ ወጋሕታ 03-05-2014

 

“ዝኣረገ ኣምበሳ ኣይናኸስን”

---//---

  

ኣቦይ ቀኛዝማች!

ብመሲናስ

ቀዳማይ ክፋል

ካልኣይ ክፋል

ሳልሳይ ክፋል

---//--- 

  

ዜና ወታሃደራዊ ዓወት

ዲሞክራሲያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ

---//---

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 26-04-2014

"ቅልውላው ህዝብን ሃገርን ንኽንፍውስ ግዜ ይጠልበና’ሎ"

 

---//---

 ኣሜርካ ድሕሪ 31 ዓመታት ብመብ ክፍለዝጊ ወርቂ መዳሊያ ተሸሊማ

ኤርትራዊ-ኣሜሪካዊ መብ ክፍለዝጊ ኣብ ውሽጢ 31 ዓመታት ናይ ቦስቶን ማራቶን ውድድር ክዕወት ፈላማይ ኣሜሪካዊ ኮይኑ’ሎ።

---//---

 

ሓቂ ድኣ!?  

ዘስደምም መንግስቲ።ድሕሪ አስታት 300,000 ግዳያትስግረ-ዶብ ፡ መንግስቲ ኤርትራ ንመጀመርያ ግዜ
ሓደ፡ አወ፡ ሓደ ፡እንኮ ካብቶም ስግረ-ዶብ ገበነኛታት ሒዝና ዝብል ዜና ፈነዩ። 

 ---//---

 

ሃገራዊ ጻውዒት ንኹሉ ኤርትራዊ ደላዪ ፍትሒ

 ካብ ወዲ ቫካሮ 

 ---//---

 

ኤርትራ ናብ ዝወደቐት ሃገር
ገጻ ተምርሕ ኣላ

መምህር ኣዳል

 ---//---

 

ኣንታ ፈቃር ኣቦ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

---//---

 

ርሑስ በዓል ትንሳኤ 2014

ቤት ጽሕፈት ዜናን ሓበሬታን

ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ)

---//---

 

"ክንድ ዝገድፍ ይነድፍ፡ ክንድ ዝለምጽ ይቑንድፍ"

               ብሲራክ ተኸስተ

---//---

 

 ሓምሻይን ናይ መወዳእታን መዓልቲ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

---//---

 

ራብዓይ መዓልቲ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

 ---//---

 

ሳልሳይ መዓልቲ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

 

---//--- 

ምጥፋሽ ጉጅለ ኢሳያስ ዘረጋግጽ ከሊእ መርተዖ’ዩ!እዚ ዝፍታሕ ከኣ ኣብ ሞት ኢሳያስ ጥራሕ’ዩ፡፡

---//---

ካልኣይ መዓልቲ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

---//---

 ከም ህጻን ክንኽነኽ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

 

ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

 ---//---

 

መከራ ወለዲ፡ ውርሻ ደቂ

መልእኽቲ ኣስማትና ክንረቁሕ ካብ ዘይንደሊ ግዱሳት ተዓዘብቲ ካብ ደቀምሓረ!!

---//---

 

መልእኽቲ ወጋሕታ

 12-04-2014

  

 

“መርዓስ ይትርፍክን ዓድኽን ኽረማ”

 ---//---

 

 

ሓሶትን ሓቅን፣ ገጽ ንገጽ

 

 

 ጣዕሞት እሩም ቋንቋ

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

 

 

መልእኽቲ ወጋሕታ

05-04-2014

 

 “ዳግመ ውዳበን ስርርዕን ዓቕሊ ጽበታዊ ፈተነ ህግደፍ”

---//---

 

  

ሓዊ ዝዘርእ ሓዊ'ዩ ዝዓጽድ!

ብሲራክ ተከስተ

 

 

ኤልሳ ጭሩም!

  ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

 

ሪፖርታጅ ወታሃደራዊ ሰሚናር  ኤርትራዊ  ደሞክራሲያዊ ኪዳን

ቤት ጽሕፈት ዜና

ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን

---//---

 

 መልእኽቲ ወጋሕታ

29-03-2014

ሕንቕልሕንቕሊተይ ሞት ክሳዕ መዓስ?

---//---

 

ነጋውስ ባሕሪ-ነጋሽ

 ቀዳማይ ክፋል

 ካልኣይ ክፋል 

ሳልሳይ ክፋል

 ራብዓይ ክፋል

 

ናይ ሓዘን መግለጺ

ብመስዋእቲ ጅግና ተጋዳላይ ኣሕመድ ናሰር

 

---//---

 

 ውዕሎ ካልኣይ መዓልቲ 3ይ ስሩዕ ኣኼባ ሰደግኤ

ዜናን ባህልን ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ

---//---

 

 ታሪኹ ኣቕኒኡኒ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

 

መልእኽቲ ወጋሕታ

22-03-2014

“ዓወታት ሰውራና መናውሒ ዕድመ ህግደፍ ክኾኑ ኣይግባእን”

---//---

 

 ኣስመራና ጻዕዳ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

 

ማሕበረ-ኢኮኖሚያዊ  ሓቅታት ኤርትራ፡ እቲ ዝነኣሰ ኣቓልቦ ዝግበረሉ፡ ግን ከኣ ግናይ ካልኣይ ገጽ ህግደፍ

ብየማነ ብሓብላይ

 

 

ልሳን ህግደፍ

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

 

ኣባ ዲዮስቆሮስ ኣካላውን ኣአምሮኣውን ስንክልና ኣጋጢምዎም፡ ብህጹጽ ናብ ኣስመራ ተመሊሶም

 

 

ቅናትኪ ሸጥ ይበል!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

---//---

 

“ስቕታኻ ግዜ”

 ---//---

 

ምስጋና፥ ኣቱም ሃባርም ወጋሕታውያን...

ሓውኹም መሲናስ

 

 

ካብ ፋሽስትነት  ዲሞክራሲ ምጽባይ፡ካብ እንቋቖሖ ተመን፡ ርግቢት ከም ምጽባይ'ዩ!!

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/

 

 

ብምኽንያት 8 መጋቢት ዓለምለኻዊ መዓልቲ ደቂኣነስትዮ ብደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደ.ግ.ሓ.ኤ) ዝወጸ ውድባዊ መግለጺ

 ---//---

 

 

"ድሕነት ህዝብን ሃገርን" ዘውሕሰሉ ረቛሒታት

 ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ

---//---

 

 

መልእኽቲ ወጋሕታ

08-03-2014

መላኺ ኢሳይያስ ንምምሓው ኣብ ዝግበር ቃልሲ ግደ ኤርትራዊት ጓልኣነስተይቲ ወሳኒ ተራ ኣለዎ።

 

 

---//---

ዳግመ ምውድዳብ ኩባንያታት ህንጻ ኣባይቲ - ስለምንታይ?

 ካብ ብርሃን ተስፋ

 

 

ኣደ ኤርትራ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

 

መግለጺ 08 መጋቢት 2014 

ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ 

 

 

“ንኽንሰማማዕ ተሰማሚዕና ኣለና!”

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

 

 

ስርዓት ህግደፍ እምብዛ ዝሰግእ፡ እምብዛ ዘስግእ ምስጢር ስለዘለዎ’ዩ።

ብክፍላይ መሓሪ

---//---

 

 

ብሓሶት ምምብጻዕ ንዓና ነውሪ፡ ንውልቀ መራሒና መነባበሪ

ካብ ብርሃን ተስፋ

 

 

መልእኽቲ ወጋሕታ

01-03-2014

 

“ንመሰረታዊ ለውጢ ዝግበር ቃልሲ ብምህዞ ኢሳይያስ ኣይኹለፍን”

 

 

 

 

ዓይነይ ከስድድ!

(ብሓቂ ዝተፈጸመ ዛንታ)

1 ክፋል

2 ክፋል

3 ክፋል

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

 

መራሒ ሃገርና ዓቢዶም፡ እንታይ ንግበሮም? 

1ይ ክፋል   2ይ ክፋል

ብብርሃን ተስፋ

 

 

ንዓኹም የማስለና!!

ብገዛኢ ኪዳነ

 

 

ህዝበይ ንድሕነትና!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

 

ትብጻሕ ናብ ኣቶ ኣለም ጎይቶኦም ወናኒ መስከረም.ነት

ብጠዓመ ብርሃነ

 

ኣሕዋት ኢትዮጵያውያን!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ

15-02-2014

 

ሕጂ ኸ ተማሂርኩም ዶ ዓያሹ

 

 

ምግጥጣም ሎንዶንን ዱባሩባን ኣጋጣሚ ዶ ባህሪያዊ?

ካብ ባለነኪ

11 ክፋል 

 

 

ዳሕራዮም እምበር ገደደ

 ብቴድሮስ ተኽለ

 

ጽማቕ ገምጋም ኣሃዱታት 2013

  ካብ  ባለነኪ

  10 ክፋል

 

 

ኩነታት ቤ/ጽሕፈት ምክልኻል

ካብ  ባለነኪ

 9 ክፋል 

 

 

ጽሟቕ ቃለ መሕትት መራሒ ህግደፍ ኢሳያስ ኣፈወርቂ

 ብወልዱ ተኽለ 

 

 ቲፋኖስዶ ደባስ?

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ቅሉዕን ምስጢራውን ዜናታት ደንበ ህግደፍ

ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ)

12 የካቲት 2014 

Bodies in the Desert

---//---

 

UNHCR Condemns Forced Return of Eritrean Asylum Seekers From Sudan

---//---

 

AN OPEN LETTER TO THE ERITREANS GATHERED TO OPPOSE THE BOLOGNA FESTIVAL

---//---

 

Eritrea president targeted by new Swedish law

 

Swedish law firm reports Isaias Afewerki and several ministers to the police for crimes against humanity.

 

Israel breaks up migrant camp

 

A group of asylum seekers, mainly from Eritrea and Sudan, left Israel's Holot detention centre on Friday in a mass act of civil disobedience.

 

Australia joins condemnation of Eritrea

 

Australia has joined international condemnation of the African nation of Eritrea for alleged human rights violations.

 

UN agency to probe rights violations in Eritrea

 

The human rights crisis in Eritrea has been forgotten for too long and the scale of violations is unparalleled, putting the country among the worst human rights situations worldwide.

 

Eritrea faces UN human rights probe

 

The UN's Human Rights Council (HRC) has set up a commission of inquiry into Eritrea, seen as one of the world's most repressive states.

 

Eritrea's Communications Disconnect

 

Only 1 percent of Eritrea’s population have a landline, according to ITU data, and only 5.6 percent have a mobile phone—the lowest share in the world.

 

UN investigator says thousands flee Eritrea every month

 

 

A United Nations human rights investigator said Thursday that 4,000 Eritreans desperate to escape its government’s rights abuses are fleeing the country every month — almost double from just a year ago.

 

Eritreans Flee Repression, Says UN Rapporteur

Some 4,000 Eritreans flee their country each month because of government repression and military conscription, according to a UN investigator. Many arrived in Italy as boat refugees.

 

Eritrea consulate still extorting ‘diaspora tax’ in Canada, a year after top diplomat expelled over scheme

 

‘Isn’t it an irony? … They want me to confess and say I’m sorry I left the post I was given by the Eritrean government’

 

Emigration has left Eritrea ‘desolate’, say bishops

 

Young Eritreans seek to live in “peaceful countries … countries of justice, of work, where one expresses himself loudly, a country where one works and earns,” said the letter, published June 9 on the Diocese of Keren website. Many others were now in the army or prison.

---//---

 

Migrants crossing the Mediterranean: key numbers

 

The top three nationalities of the top illegal border crossings into Italy and Malta, according to the European Union border coordination agency Frontex, are Eritrean, Syrian, and Somalian.

---//---

 

Eritrea 'desolate' Catholic bishops

 

Four Eritrean Catholic bishops have published a letter criticising life in the country - a rare move in one of the world's most tightly controlled states.

 

Caught migrants face squalor and death in Libya

 

The men are sick, most sit passively on the floor. Some have moved into the building's metal rafters. They come from most of the countries in Africa; Niger, Eritrea, Gambia and Egypt to name a few.

 

 

 

 

ጅምላዊ ምዕጣቕ ህዝቢ ኤርትራን ምዕባለኡን

ካብ ግዱሳት ዜጋታት

 

 

ናይ ሕልና ባርነት

 

ዜና 30-07-2014

 

ንገዛኦም ምለሱዎም!

ሓውኹም መሲናስ

 

ስለምንታይ ፌስቲቫል ደለይቲ ፍትሒ

 

ዜና 29-07-2014

 

መግለጺ ዒድ ኣልፈጥር ወጋሕታ ሳሊና

 

ርሑስ በዓል ዒድ ኣልፈጥር!

 

ስራሕን ኣሰራርሓን ዝሰኣነ ህግደፍ

  

ዜና 28-07-2014

 

ዜና 27-07-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 26-07-2014

 ሰይጣን ከምስል ጸሎት ብድሕሪት ይጅምር!

    

ዜና 26-07-2014

 

ምውርራስ ተሞክሮ ህግደፍ!

 

ናይ ህዝቢ ድምጺ ንኹን!

 ብታደሰ ኪዳነ

 

ዜና 25-07-2014

 

ጻውዒት ክተት!

ደለይቲ ፍትሒ

 

ዜና 24-07-2014

 

ዜና 23-07-2014

 

ችቸቶ!

  ካብ ሓውኹም መሲናስ   

 

ዜና 22-07-2014

 

ዜና 21-07-2014

 

ህይወት ካብ ኮሎጃት ዝምረቑ ኤርትራውያን ካብ ስግኣት ናብ ስግኣት

ድ.ሰ.ደ.ኤ

 

ዜና 20-07-2014

 

መሬት'ዶ ንቐብሪ ወይ መሰል ንኽብሪ!

ብንጉሰ

 

ዜና 19-07-2014

 

ዘመን!

ቀሺ ሙሴ ሽሻይ

 

ዜና 18-07-2014

 

ኣያታትና ዝሓቅሉ ስፍራ ዒራዒሮ፤ ትሕቲ ዕድመ ህጻውንትና ዝማስንሉ ስፍራ “ቀይሕ ኮኮን”

ብብርሃን ተስፋ

 

መን'ዩ'ቲ ጉሒላ?

ቀዳማይ ክፋል

ካልኣይ ክፋል

  

ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ

 

ናይ ሰብ ፍትሒ ኩቢ

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ዜና 17-07-2014

 

ሰስኑ!

 

ዜና 16-07-2014

 

ዜና 15-07-2014

 

ቦሎኛ! 

 

ደምዳሚ መግለጺ ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ ሰደግኤ

 

ዜና 14-07-2014

 

ዜና 13-07-2014

 

መንእሰይ ወለዶ!

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 12-07-2014

ክብርታትን ልምድታትን ዘዕኑ ምስ ምንታይ ይቑጸር!

  

ዜና 12-07-2014

 

ልቢ ነዕቢ!

ብወድ ቐሺ

 

ሻዕቢያ!

 

ዜና 11-07-2014

 

መን ኣሎ?

 

መተሓሳሰቢ!

 

ቅንያት ሃገር ጥራይ ትሃሉ!

 

ዜና 10-07-2014

 

ዜና 09-07-2014

 

ዜና 08-07-2014

 

ዘፋነኻዮ ጋሻ ኣይመለስካ!

ምስሉ ተኪኤ

 

ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ

ቀዳማይ ክፋል

ካልኣይ ክፋል

 

ዜና 07-07-2014

 

ዜና 06-07-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 05-07-2014

ብዳንኬራን ጓይላን ገበን ጉጅለ ኢሳይያስ ኣይክወልን!

 

ህልቂት ሰለስተ ጥቅምቲ!

 

ዜና 05-07-2014

 

ፌስቲቫል ቦሎኛ!

 

ዜና 04-07-2014

 

ኣብ ቦሎኛ ዝበሽቀጠ ሕንቃቐ ህግደፍ ክሰዓር ኣለዎ

 

ኣብ ሓዘን ዳስ ምስዕሳዕ ባህልና ኣይኮነን!

 

ዜና 03-07-2014

 

ዜና 02-07-2014

 

ዜና 01-07-2014

 

ዜና 30-06-2014

 

ዜና 29-06-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 28-06-2014

 

 ዓገብ ንዳንኬራ ህግደፍ ኣብ ቦሎኛ!

  

ዜና 28-06-2014

 

ኣይስወጠኩምንድዩ!?

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ዜና 27-06-2014

 

ቻተም ሃውስ ካብ ሃለዋት ህዝቢ ኤርትራስ ሃለዋት ህግደፍ!

ብከሪም ዓምር

 

ከብድን ሑቖን!

 

ዜና 26-06-2014

 

ሕድሪ ዘጽነዐ'ዶ ሕድሪ ዝበልዐ!?

 ብሲራክ ተኸስተ

  

ዜና 25-06-2014

 

ዜና 24-06-2014

 

ሓድሽ ቅዋም ህግደፍ!

ብሲራክ ተኸስተ 

 

ሓውኻ ኣብ ሳንዱቕ ሬሳ'ዩ ዘሎ!

ብረድኢ መሓሪ /ኣለና/

 

ዜና 23-06-2014

 

ዜና 22-06-2014

 

ኣበይ ምሃለና!

 

ምስኦም ውዒለ!

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 21-06-2014

 

 ሕድሪ ሰማእታትና ጠሊምካ ኣብ ልዕሊ ዜጋታትና ዕንደራ የብቅዕ!

  

ዜና 21-06-2014

 

ምኽርኹም ሃቡና!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

መስዋእቲ ጀጋኑ

 

ዜና 20-06-2014

 

እዞም ስውኣትና ሕድሮም ተተግቢሩ'ዶ?

 

ጳጳሳት ኤርትራ

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ክልተ ሞት ኣብ ሓደ ህሞት ኤርትራ ህያብ ስውኣትና'ያ!

ብታደሰ ኪዳነ

 

ዜና 19-06-2014

 

ከም ዓረም ክሓልቡ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

  

ዜና 18-06-2014

 

ዲያስፖራ ኣጀማምርኡ ኣብ ኣፍሪቃ ምዕባሌታቱ ኣብ ኤርትራን ኣተሓሕዝኡ ብስርዓት ህግደፍን

ብብርሃን ተዓገስ

 

ዜና 17-06-2014

 

ኣላጋጭ’ዶ ምስሉይነት

ምንጭታት ወጋሕታ ካብ ኣስመራ

  

እንተትቅልቀል!

ካብ ወድ ቐሺ

 

ዜና 16-06-2014

 

ዜና 15-06-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 14-06-2014

 

ሎሚ ዘይከተተ ብደዉ ከም ዝሞተ!

 

ዜና 14-06-2014

 

ኮረኔል ወዲ ፍርዙ ዝወደቐ ኮኸብ

ብብርሃን ተስፉ

 

ሓውኻ ኣበይ ኣሎ? 

 

ዜና 13-06-2014

 

ጓይላ ኣብ ደምና ኣትዩ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ሲናይ'ውን!

ዑስማን ሓኪም

 

ንስኺ ደኣ እሞ...!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ዜና 12-06-2014

 

ስውእ ከሲሱ!

ብሙሴ

 

ዜና 11-06-2014

 

ዜና 10-06-2014

 

ቃለ መሕተት ምስ ኣቶ ካሕሳይ ይሕደጎ

ቀዳማይ ክፋል

ካልኣይ ክፋል

 

ቃል ኣቦይ ወልደኣብ ወልደማርያም

 

ዜና 09-06-2014

 

ዜና 08-06-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 07-06-2014

 

ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ለውጢ እምበር ብምስምስ ምንባር ኣይኮነን!

 

ዜና 07-06-2014

 

እስከ ንጸባጸብ

 

ዜና 06-06-2014 

 

ውድባዊ መግለጺ ደሞክራሲያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ

 

 

"ንዛግራ ስጋ እንተደሊኻ ሕረዳ፡ ጉያ እንተደሊኻ ስደዳ"

 ብሲራክ ተኸስተ

 

ቅልዕቲ ደብዳቤ ንምኒስትር ፎዝያ ሓሽም

ካብ መርማሪ ፖሊስ ነበር

 

ዜና 05-06-2014

 

ዕላምኡ ዝሰሓተ ግዱድ ኮንፌደሬሽን

 

ዜና 04-06-2014

 

ቃለ መሕተት ምስ ተጋዳላይ ዓንዶም ሃይለ

 

ዜና 03-06-2014

 

ዜና 02-06-2014

 

ቃለ መሕተት ምስ ዘካሪያስ ክብረኣብ  

 

ዜና 01-06-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 31-05-2014

 

 

“ህዝባዊ ሰረት ዘይብሉ ፍሹል መንግስቲ ቅዋም ክነድፍ ሞራል የብሉን”

  

ዜና 31-05-2014

 

ዜና 30-05-2014

 

ዝተቓለስናሉን ዘገልገልናዮን ውድብ

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ዜና 29-05-2014

 

ቃለ መሕተት ምስ ተጋዳላይ ተወልደ ገብረስላሴ ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ዓመተ 2014

 ቀዳማይ ክፋል

ካልኣይ ክፋል

ሳልሳይ ክፋል

ራብዓይ ክፋል

ሓምሻይ ክፋል

 

ዜና 28-05-2014

 

ውድባዊ መግለጺ ደሞክራሲያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ

 

ውድባዊ መግለጺ ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ 

 

ሓድግታት ኣምባሳደር ተስፋሚካኤል ገራህቱ

ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ሻምፕዮን ናይቲ በታኒ ፖሊሲ

ቀዳማይ ክፋል

ካልኣይ ክፋል

ሳልሳይ ክፋል

ራብዓይ ክፋል

ሓምሻይ ክፋል

ሻድሻይ ክፋል

ብታደሰ ኪዳነ

 

ውድባዊ መግለጺ ደሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ኤርትራ

 

ውድባዊ መግለጺ ደሞክራሲያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ

 

ውድባዊ መግለጺ ደሞክራሲያዊ ውድብ ብሄረ ብሌን ኤርትራ

 

ዜና 27-05-2014 

 

ቃለ መሕተት ምስ ተሳተፍቲ

ቀዳማይ ጉባኤ ስምረት መንእሰያት ንድሕነት ሃገር

ቀዳማይ ክፋል

ካልኣይ ክፋል

ሳልሳይ ክፋል

ራብዓይ ክፋል

ሓምሻይ ክፋል

ሻድሻይ ክፋል

ሻብዓይ ክፋል

ሻምናይ ክፋል

ታሽዓይ ክፋል

ዓስራይ ክፋል

ዓሰርተ ሓደ ክፋል

ዓሰርተ ክልተ ክፋል

ዓሰርተ ሰለስተ ክፋል

 

ዜና 26-05-2014

 

ዜና 25-05-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 24-05-2014

 

 

ርህው መጻኢና ዝረጋገጽ ኣብ መቓብር ኢሳይያስን ስርዓቱን ጥራይ'ዩ!

 

ሃገር ተጋጊኻ ኣለኻ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

 

ዜና 24-05-2014

 

ኣብ ነበርና ዝነብር ፍሹል ስርዓት

 ድ,ሰ,ደ,ኤ, 

 

ዜና 23-05-2014 

 

ቃለ መሕተት ምስ ውሩይ ስነ ጥበበኛ ሚካኤል ኣዶናይ

 

23 ጉንበት'ዩ'ሞ ርሑስ ዕለተ ልደት ንበሎ!

 ብብርሃን ተስፉ

 

 ዜና 22-05-2014

 

ኣብ ልደት ፈርኦናት፡ ሓርነት ትመውት!

 ብሲራክ ተኸስተ

 

ዜና 21-05-2014

 

መንነት ኤርትራዊ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ዝተሰረተ'ዩ ኢሉ ዝኣምን ህግደፍ ጥራሕ'ዩ ክኸውን ዝኽእል!

ወልዱ ተኽለ

 

ዜና 20-05-2014

 

ዜና 19-05-2014

 

 መን'ዩ እቲ ጉሒላ?

 

ዜና 18-05-2014 

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 17-05-2014