ስብሓት ይኹንኩም ዝኸበርኩም ወጋሕታውያን። 

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 ---//---

 

ኰምበለለ ወያነ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ ኣባል ህዝባዊ ምቅስቓስ ንሓርነት 

----///----

 

መን ኢዩ መርበብ ሓበሬታ መስከረም.ነት

 ብጋንታ ንሓርነት (Harnnet Team)

---//---

 

ትንታነ ዜና

 ሓሙስ 21-08-2014

---//---

 

ሞት ደፋር!!

(ናይ ሓዘን መግለጺ)

ብገዛኢ ኪዳነ

---//--- 

 

ጥሉል ክራማት’ዩ ከሪሙና፡ እንተ’ቲ ዝርካቡ ናይ ገጠር መንእሰይ ግን …

ካብ ውሽጢ ሃገር 

 ---//---

 

እዋናዊ ዛዕባ 18/08/2014

ቅዝፈት ህዝብና ይቕጽል

ህግደፍ ኣብ ዳንኬራ ይዓስል

---//---

 

ካብ ተሞኩሮ ዘይመሃር ንፋዕ የብሉን

ፕረዚዳንት ኢሳያስ ዘይበሎ እሞ እንታይ ኣሎ; መገዲ ክጸርግ ሓሲበ ነይረ፡ ደሞዝ ሰራዊት ክገብር ሓሲበ ነይረ፡ ምግቢ ውሕስና ከረጋግጽ መርሓ ጎደና ሓንጺጸ፡ ማርሳታትን ወደባትን ክሃንጽ እየ...

---//---

 

እዋናዊ ዛዕባ 11/08/2014

ከይተሰንከተ ዝሓረረ ውጥን

---//---

  

ቤት ማሕዩር ብድሆ መሽቆራቑር ሕሰም 

 ብብርሃን ተስፋ

---//--

 

      ኣለኹ ኣደ በላ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ 15-08-2014

---//--

 

 መልእኽቲ ወጋሕታ 09-08-2014

ድሕነት ህዝቢን ሃገርን፡ ናይ ቀዳሞት ቀዳምነት’ዩ!

 

ትንታነ ዜና

 

በዳሊ ክትክሕሱ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

"እንተዘይሞይትካ ኣይቀትሉኻን"

ብሲራክ ተኸስተ

 

  መልእኽቲ ወጋሕታ 02-08-2014

ቀባሪ ዝሰኣነ ዝሞተ ስርዓት!

 

ሳዋ ማእከል ጥፍኣት'ዶ ማእከል ህንጸት?

 እዋናዊ ዛዕባ

 

ን44 ዓመታት ዝነቀወ ዝብኢ ሃገርና!

ረድኢ መሓሪ /ኣለና/

 

ንገዛኦም ምለሱዎም!

 ሓውኹም መሲናስ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 26-07-2014

ሰይጣን ከምስል ጸሎት ብድሕሪት ይጅምር!

  

ዒድ ሙባረክ!

 

ችቸቶ!

   ካብ ሓውኹም መሲናስ   

 

ኣያታትና ዝሓቅሉ ስፍራ ዒራዒሮ፤ ትሕቲ ዕድመ ህጻውንትና ዝማስንሉ ስፍራ “ቀይሕ ኮኮን”

ብብርሃን ተስፋ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 12-07-2014

ክብርታትን ልምድታትን ዘዕኑ ምስ ምንታይ ይቑጸር!

---//---

 

'ናይ ኤርትራ ፓስፖርት እቲ ናብ ዝወሓደ ሃገራት ከንቐሳቕስ ዝኽእል ፓስፖርት’ዩ’ ሓድሽ መጽናዕቲ

ራዲዮ ኢረና

 

ዘፋነኻዮ ጋሻ ኣይመለስካ!

ምስሉ ተኪኤ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 05-07-2014

ብዳንኬራን ጓይላን ገበን ጉጅለ ኢሳይያስ ኣይክወልን!

 

“ኤርትራውን ብዳንኬራ ህግደፍ ክንደናገር ኣይግባእን”

እዋናዊ ዛዕባ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 28-06-2014

 

 ዓገብ ንዳንኬራ ህግደፍ ኣብ ቦሎኛ!

 

ኣይስወጠኩምንድዩ!?

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ሕድሪ ዘጽነዐ'ዶ ሕድሪ ዝበልዐ!?

 ብሲራክ ተኸስተ

 

ሓድሽ ቅዋም ህግደፍ!

 ብሲራክ ተኸስተ

  

ምኽርኹም ሃቡና!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 21-06-2014

 

 ሕድሪ ሰማእታትና ጠሊምካ ኣብ ልዕሊ ዜጋታትና ዕንደራ የብቅዕ!

 

 ጳጳሳት ኤርትራ

ካብ ሓውኹም መሲናስ

  

ጊዜ ከለካ ጊዜ ኣይትጸበ

ክፍሊ ምስንዳእ ወጋሕታ ሳሊና

 

“ንሕበር ንስመር”

እዋናዊ ዛዕባ

 

ከም ዓረም ክሓልቡ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

  

ዲያስፖራ ኣጀማምርኡ ኣብ ኣፍሪቃ ምዕባሌታቱ ኣብ ኤርትራን ኣተሓሕዝኡ ብስርዓት ህግደፍን

ብብርሃን ተዓገስ

 

ኣላጋጭ’ዶ ምስሉይነት

ምንጭታት ወጋሕታ ካብ ኣስመራ

 

ሓውኻ ኣበይ ኣሎ?

  

ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 14-06-2014

 

ሎሚ ዘይከተተ ብደዉ ከም ዝሞተ!

---//---

 

ንስኺ ደኣ እሞ...!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

“ማሕበራዊ ቅልውላው ሰማይ ዓሪጉ ቁጠባና ድማ ባይታ ዘቢጡ”

እዋናዊ ዛዕባ

 

ጓይላ ኣብ ደምና ኣትዩ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

---//---

  

መልእኽቲ ወጋሕታ 07-06-2014

ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ለውጢ እምበር ብምስምስ ምንባር ኣይኮነን!

 ---//---

 

ቦሎኛ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ኣይንተሃመል!

እዋናዊ ዛዕባ

---//---

 

ዕድመ ንዅሉ ኤርትራዊ

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ

---//---

 

 መልእኽቲ ወጋሕታ 31-05-2014

 

“ህዝባዊ ሰረት ዘይብሉ ፍሹል መንግስቲ ቅዋም ክነድፍ ሞራል የብሉን”

---//---

 

ኣብ ባርነት ናጽነት የለን

               እዋናዊ ዛዕባ

 ---//---

 

"ንዛግራ ስጋ እንተደሊኻ ሕረዳ፡ ጉያ እንተደሊኻ ስደዳ"

 ብሲራክ ተኸስተ

 

ጸብጻብ ውዕሎ መዓልቲ ናጽነት 2014 ኣብ ሓራመሬት ኤርትራ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 24-05-2014

 

ርህው መጻኢና ዝረጋገጽ ኣብ መቓብር ኢሳይያስን ስርዓቱን ጥራይ'ዩ!

 

ትንታነ ዜና 

23-05-2014

 

ውሕጅ ከይመጸ መገዲ ውሕጅ ንጽረግ

እዋናዊ ዛዕባ  

 

ኣብ ልደት ፈርኦናት፡ ሓርነት ትመውት!

ብሲራክ ተኸስተ

 

ሃገር ተጋጊኻ ኣለኻ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

 

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 17-05-2014

 

 

ብፖለቲካዊ ኣመንዝራነት ጸገም ህዝቢ ኤርትራ ኣይፍታሕን።

 

 

ብሓሶት ከይንደናገር

እዋናዊ ዛዕባ  

 

ትንታነ ዜና 

15-05-2014

---//---

 

ህልው ኩነታት ቤት ማእሰርትን ተሃድሶን ዓዲዃላ

ብብርሃን ተስፋ

 ---//---

 

"ኩምራ ዓሻ፡ መጻወቲ ህበይ"

 ብሲራክ ተኸስተ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 10-05-2014

 

“ዝብእስ ስጋብ ዝደልዎ ይሕንክስ”

 

 

ዘመን መን’ዩ?

          ብሲራክ ተኸስተ

 

 

መንግስቲ ናፊቕና!

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

 

 

ዘራጊቶ

ብሲራክ ተኸስተ

 

  

መልእኽቲ ወጋሕታ 03-05-2014

 

“ዝኣረገ ኣምበሳ ኣይናኸስን”

---//---

  

ኣቦይ ቀኛዝማች!

ብመሲናስ

ቀዳማይ ክፋል

ካልኣይ ክፋል

ሳልሳይ ክፋል

---//--- 

  

ዜና ወታሃደራዊ ዓወት

ዲሞክራሲያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ

---//---

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 26-04-2014

"ቅልውላው ህዝብን ሃገርን ንኽንፍውስ ግዜ ይጠልበና’ሎ"

 

---//---

 ኣሜርካ ድሕሪ 31 ዓመታት ብመብ ክፍለዝጊ ወርቂ መዳሊያ ተሸሊማ

ኤርትራዊ-ኣሜሪካዊ መብ ክፍለዝጊ ኣብ ውሽጢ 31 ዓመታት ናይ ቦስቶን ማራቶን ውድድር ክዕወት ፈላማይ ኣሜሪካዊ ኮይኑ’ሎ።

---//---

 

ሓቂ ድኣ!?  

ዘስደምም መንግስቲ።ድሕሪ አስታት 300,000 ግዳያትስግረ-ዶብ ፡ መንግስቲ ኤርትራ ንመጀመርያ ግዜ
ሓደ፡ አወ፡ ሓደ ፡እንኮ ካብቶም ስግረ-ዶብ ገበነኛታት ሒዝና ዝብል ዜና ፈነዩ። 

 ---//---

 

ሃገራዊ ጻውዒት ንኹሉ ኤርትራዊ ደላዪ ፍትሒ

 ካብ ወዲ ቫካሮ 

 ---//---

 

ኤርትራ ናብ ዝወደቐት ሃገር
ገጻ ተምርሕ ኣላ

መምህር ኣዳል

 ---//---

 

ኣንታ ፈቃር ኣቦ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

---//---

 

ርሑስ በዓል ትንሳኤ 2014

ቤት ጽሕፈት ዜናን ሓበሬታን

ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ)

---//---

 

"ክንድ ዝገድፍ ይነድፍ፡ ክንድ ዝለምጽ ይቑንድፍ"

               ብሲራክ ተኸስተ

---//---

 

 ሓምሻይን ናይ መወዳእታን መዓልቲ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

---//---

 

ራብዓይ መዓልቲ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

 ---//---

 

ሳልሳይ መዓልቲ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

 

---//--- 

ምጥፋሽ ጉጅለ ኢሳያስ ዘረጋግጽ ከሊእ መርተዖ’ዩ!እዚ ዝፍታሕ ከኣ ኣብ ሞት ኢሳያስ ጥራሕ’ዩ፡፡

---//---

ካልኣይ መዓልቲ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

---//---

 ከም ህጻን ክንኽነኽ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

 

ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

 ---//---

 

መከራ ወለዲ፡ ውርሻ ደቂ

መልእኽቲ ኣስማትና ክንረቁሕ ካብ ዘይንደሊ ግዱሳት ተዓዘብቲ ካብ ደቀምሓረ!!

---//---

 

መልእኽቲ ወጋሕታ

 12-04-2014

  

 

“መርዓስ ይትርፍክን ዓድኽን ኽረማ”

 ---//---

 

 

ሓሶትን ሓቅን፣ ገጽ ንገጽ

 

 

 ጣዕሞት እሩም ቋንቋ

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

 

 

መልእኽቲ ወጋሕታ

05-04-2014

 

 “ዳግመ ውዳበን ስርርዕን ዓቕሊ ጽበታዊ ፈተነ ህግደፍ”

---//---

 

  

ሓዊ ዝዘርእ ሓዊ'ዩ ዝዓጽድ!

ብሲራክ ተከስተ

 

 

ኤልሳ ጭሩም!

  ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

 

ሪፖርታጅ ወታሃደራዊ ሰሚናር  ኤርትራዊ  ደሞክራሲያዊ ኪዳን

ቤት ጽሕፈት ዜና

ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን

---//---

 

 መልእኽቲ ወጋሕታ

29-03-2014

ሕንቕልሕንቕሊተይ ሞት ክሳዕ መዓስ?

---//---

 

ነጋውስ ባሕሪ-ነጋሽ

 ቀዳማይ ክፋል

 ካልኣይ ክፋል 

ሳልሳይ ክፋል

 ራብዓይ ክፋል

 

ናይ ሓዘን መግለጺ

ብመስዋእቲ ጅግና ተጋዳላይ ኣሕመድ ናሰር

 

---//---

 

 ውዕሎ ካልኣይ መዓልቲ 3ይ ስሩዕ ኣኼባ ሰደግኤ

ዜናን ባህልን ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ

---//---

 

 ታሪኹ ኣቕኒኡኒ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

 

መልእኽቲ ወጋሕታ

22-03-2014

“ዓወታት ሰውራና መናውሒ ዕድመ ህግደፍ ክኾኑ ኣይግባእን”

---//---

 

 ኣስመራና ጻዕዳ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

 

ማሕበረ-ኢኮኖሚያዊ  ሓቅታት ኤርትራ፡ እቲ ዝነኣሰ ኣቓልቦ ዝግበረሉ፡ ግን ከኣ ግናይ ካልኣይ ገጽ ህግደፍ

ብየማነ ብሓብላይ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eritrea: TheTaste Of Bitter Truth

I guess Eritreans are not unique as a people to think of themselves as great. 

 ---//---

  

South Sudan Warring Sides Agree to 'Matrix' to End Violence

Ethiopian Prime Minister Hailemariam Desalegn, who chairs IGAD, said will take action against the warring parties if they fail -- again -- to stick to the terms of the agreement.

---//---

 

Syria and Isis committing war crimes, says UN

Report by United Nations commission says both Damascus government and Islamist militant group should face trials at ICC

 ---//---

 

Kenya: Think Again - How Not to Solve Terrorism - the Kenyan Edition

ANALYSIS

---//---

 

American Jihadist Killed in Syria

An American, identified as 33-year old Douglas McArthur McCain, has been killed while fighting alongside militants in Syria.

 ---//---

 

IMF's Christine Lagarde 'under investigation'

IMF head Christine Lagarde says she has been placed under formal investigation for negligence in a French fraud case but has not been charged.

---//--

 

Ethiopia Now The Biggest Refugee-hosting Country In Africa

he United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) says Ethiopia has overtaken Kenya to become the largest refugee-hosting country in Africa, ...

 

---//---

 

Eritrean Border Guards Shoot Dead 10 Civilians Trying to Flee

Eritrean border guards have allegedly shot dead 10 Eritreans citizens as they attempted to cross in to Ethiopia, a recent escapee told Sudan Tribune on Friday.

 

Ilminster suspected illegal immigrants get Red Cross help 

 Police said on Tuesday the group of 15 consisted of men, women and a 15-year-old boy and told officers they were from Eritrea and Kashmir.

  

The Tom and Jerry Game

with a Twist

by Simon T. Keleta

  ---//---

 

Report: Eritrea Faces Youth Drain

A new report said a lot of young people are leaving Eritrea due to authoritarian rule, growing dissatisfaction and long-term national service.  

---//--- 

 

Eritrea: A major Afar military attacks to topple the current repressive ruler 

Another crisis: Djibouti on Wednesday called for the release of a military officer allegedly captured by the Eritrean army. “Eritrea must release the military officer it captured on July 25,” the Djiboutian Defense Ministry said in a statement.

---//---

 

Eritrea: The briefing’s major findings and recommendations 

 

 Asmara (HAN) August 10, 2014Humanitarian news and views of International Crisis Group. Eritrea’s youth exodus has significantly reduced the young nation’s human capital. 

  ---//--- 

  

Fourth Red Sea Afar People’s Conference  Semera, Afar Regional State Capital 

 August 09-11 2014

  Press Release

 ---//---

 

Eritrea's president wasn't invited to Washington, but does it matter?

Eritrea has sometimes been called the North Korea of Africa. The government of Afwerki, who's held power since Eritrea gained independence from Ethiopia in 1993, has been accused of major human rights abuses, including forced labor and detainment without due process.

 

Science Focus Urged at First U.S.-African Leaders Summit
Fifty African leaders have been invited to the three-day summit, convened by US President Barack Obama in Washington DC, United States.

Egypt Announces Plans to Build New Canal Alongside Suez

Egypt has announced plans to build a new canal alongside the Suez. The multibillion-dollar project is aimed at expanding trade along the fastest shipping route between Europe and Asia.

 

Russia bans agricultural imports from west in tit-for-tat sanctions move

 ---//---

 

Libya Is Fast Following Somalia's Road to Ruin - We Must Act Now to Stop It 

ANALYSIS 

 

 ---//---

 

Bodies in the Desert

---//---

 

UNHCR Condemns Forced Return of Eritrean Asylum Seekers From Sudan

---//---

 

AN OPEN LETTER TO THE ERITREANS GATHERED TO OPPOSE THE BOLOGNA FESTIVAL 

  ---//---

 

Eritrea president targeted by new Swedish law

 Swedish law firm reports Isaias Afewerki and several ministers to the police for crimes against humanity.

 

Israel breaks up migrant camp

 A group of asylum seekers, mainly from Eritrea and Sudan, left Israel's Holot detention centre on Friday in a mass act of civil disobedience.

 

Australia joins condemnation of Eritrea

 Australia has joined international condemnation of the African nation of Eritrea for alleged human rights violations.

 

UN agency to probe rights violations in Eritrea

 

The human rights crisis in Eritrea has been forgotten for too long and the scale of violations is unparalleled, putting the country among the worst human rights situations worldwide. 

  

Eritrea faces UN human rights probe

 

 The UN's Human Rights Council (HRC) has set up a commission of inquiry into Eritrea, seen as one of the world's most repressive states.

 

Eritrea's Communications Disconnect

  Only 1 percent of Eritrea’s population have a landline, according to ITU data, and only 5.6 percent have a mobile phone—the lowest share in the world.

 

UN investigator says thousands flee Eritrea every month

 

A United Nations human rights investigator said Thursday that 4,000 Eritreans desperate to escape its government’s rights abuses are fleeing the country every month — almost double from just a year ago.

 

Eritreans Flee Repression, Says UN Rapporteur

Some 4,000 Eritreans flee their country each month because of government repression and military conscription, according to a UN investigator. Many arrived in Italy as boat refugees.

 

Eritrea consulate still extorting ‘diaspora tax’ in Canada, a year after top diplomat expelled over scheme

‘Isn’t it an irony? … They want me to confess and say I’m sorry I left the post I was given by the Eritrean government’

 

Emigration has left Eritrea ‘desolate’, say bishops

Young Eritreans seek to live in “peaceful countries … countries of justice, of work, where one expresses himself loudly, a country where one works and earns,” said the letter, published June 9 on the Diocese of Keren website. Many others were now in the army or prison.

---//---

 

Migrants crossing the Mediterranean: key numbers

The top three nationalities of the top illegal border crossings into Italy and Malta, according to the European Union border coordination agency Frontex, are Eritrean, Syrian, and Somalian.

---//---

 

Eritrea 'desolate' Catholic bishops

 Four Eritrean Catholic bishops have published a letter criticising life in the country - a rare move in one of the world's most tightly controlled states.

  

Caught migrants face squalor and death in Libya

  

The men are sick, most sit passively on the floor. Some have moved into the building's metal rafters. They come from most of the countries in Africa; Niger, Eritrea, Gambia and Egypt to name a few.

---//---

 

Migration surge hits EU as thousands flock to Italy

 

 At least a third of the latest arrivals are Syrians, fleeing that country's civil war. But other significant numbers are coming from Afghanistan and Eritrea.

---//---

 

Spain's Melilla enclave stormed by migrants

  ... Many of those making the dangerous journey come from Eritrea and Somalia.

---//---

 

Despite sanctions, Deputy Mayor celebrates conflict-prone state of Eritrea

It is a one-party state with a knack for repression. There are an estimated 10,000 political prisoners filling its jails, according to Amnesty International. There are more journalists in jail in Eritrea than anywhere else in Africa. Reporters Without Borders ranks it last in the world on press freedom, below North Korea.

 

A National Team Without a Country

“The government decided that all players should go on national service, too,” 

 

Eritrean refugees in Ethiopia vow to join armed struggle

 

Trafficking and torturing Eritrean refugees

---//---

 

Exclusive Interview with Eritrean Security Expert

According to Simon Allison who spoke to Dan Connell, a long time Eritrea security and social issues watcher, about the perils that await Eritrean refugees, and why they are so desperate to leave in the first place.  

 ---//---

  

 

Eritrea: ‘The sheer numbers of people fleeing tell the story’

 

There is no better symbol of the failure of the Eritrean state than the thousands of refugees who abandon it every week, ...

 ---//--- 

 

Fear to Phobia in the Ambiguity of Eritrean Image!

By Daniel Teclegiorgis

---//--- 

Asmara Expo 69: the Lost Age of Industrialization in Eritrea

---//---

Crisis In The Eritrean Army

Many conscripts, including junior officers, have disappeared inside the country or escaped across the border to Sudan and, to a lesser extent, to Ethiopia.

 

Kenya: We Will Win the War On Terror - Ole Lenku

Nairobi — Interior Cabinet eradicate terrorist activities in

 

2 Investigates: Family seeks answers about East Bay woman detained overseas

 2 Investigates recently spoke with the daughters of 59-year-old Meheret Tzegai, a woman they say has been detained in her home country of Eritrea...

---//---

 

Ethiopia lashes out at Eritrea, Egypt

An Ethiopian foreign ministry spokesman has lashed out at longstanding rival Eritrea, accusing the latter of destabilizing the East Africa region,... 

  

---//---

Lampedusa is an absolute tradgedy for Somali and Eritrean - 

This is the story of Fanus, a survivor and one of thousands of people who flee Eritrea every year in search of asylum - 

---//--

  

Deputy Chair ENC4DC meets UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Eritrea

 

 Leadership of the Eritrean National Council for Democratic Change

 ---//---

 

ERITREA: HUNGER STRIKE IN PROTEST AGAINST DETENTION OF 267 ERITREAN REFUGEES IN DJIBOUTI

Elsa Chyrum, Director of Human Rights Concern Eritrea (HRCE), is starting a hunger strike today ...

---//---

 

Lampedusa boat tragedy: a survivor's story

One of them was 18-year-old Fanus, travelling with her best friend Kisanet. Like almost every other passenger, they had left Eritrea, fleeing the military dictatorship and forced conscription. 

 

Dover-bound migrants filmed sitting on lorry axles

Migrants have been filmed sitting on the axles of lorries in a desperate attempt to enter the UK from Calais.

 

Death in the Med - video

 ... This is a trailer for Zed Nelson's film about the survivors, which airs in April as part of Channel 4's Dispatches series

  

Refugee radio voices for a new Eritrea

Dedicated refugees are using radio to encourage a fearful local Eritrean community to work for change.

"In NYC, natives of Eritrea and Ethiopia unite in church"

 

This past Sunday the 9th of March, evangelical Christians from Ethiopia and Eritrea once again united in worship as a rare show of love between two people whose countries are in war footing back home in Africa.

Missing Malaysia plane: Search begins in two air corridors

Searches have started in two vast air corridors for missing flight MH370, Malaysia's transport minister has said.

Crimea applies to be part of Russian Federation after vote to leave Ukraine 

 The parliament "made a proposal to the Russian Federation to admit the Republic of Crimea as a new subject with the status of a republic", according to a statement on its website.

Eritrea: Hail storm dumps metre of ice on capital

  

 

A freak rain storm has dumped as much as 1m (3ft) of hail on Asmara, capital of Eritrea, in what appears to be the heaviest rainfall ever recorded there.

Sudan: Protesting Students Shot at and Arrested

 

National service in Eritrea Miserable and useless

---//-- 

Meet the professional refugees lucky to get the minimum wage in the UK

 Tiegisty Kibrom graduated with distinction in her computer science degree and hoped to open a computer business.

 

Meet the three Eritrean women who are taking on the regime

  Feruz Werede, Selam Kidane and Meron Estefanos are finding ways of challenging one of the most repressive states in Africa.

---//---

 

Country Reports on Human Rights Practices for 2013

 

The government forced persons to participate in its national service program, often for periods of indefinite duration, and in its citizen militia. The government also severely restricted civil liberties, including freedom of speech, press, assembly, association, and religion. 

Eritrea continues to be the biggest information black hole, again occupying the last position

Eritreans in Britain forced by embassy to pay 2% diaspora tax

 

 Every Eritrean in the diaspora must undergo if they want to have any dealings with their home country.

 

Hundreds of Eritreans enslaved in torture camps in Sudan and Egypt

 Hundreds of Eritrean refugees have been enslaved in torture camps inSudan and Egypt in the past 10 years, enduring weeks or months of violence and rape and extorted by traffickers often in collusion with state security forces.

 

More than 1,100 migrants rescued off Italy in one day

They included 47 women, four of them pregnant, and 50 children, all probably from sub-Saharan Africa, the navy said.

 

Italy migrant influx incessant and massive, says minister

 

Eritrea was the next highest point of origin with 9,834 migrants, official figures showed - an increase of more than 400% over the previous year.

 

 

Eritrea under fire for rights abuses at UN review

  Enforced disappearances, arbitrary detention and torture were just a few of the violations Eritrea was accused of during a UN review of its human rights record Monday.

 

Eritrea, an out cry which has been given deaf ears and blind eyes

 The people detained in the camp (120 refugees) escaped from one of the most terrible and authoritarian regime in the world, described by many organizations as an hell.

 

Not pirates but Eritrean forces board ship in Red Sea: officials

---//---

 

Rights group:Egypt coup stuns democracy trend

"worst of the worst"

list of countries that ranked at the bottom of both the political rights and civil liberties spectrums: Central African Republic, Equatorial Guinea, Eritrea, North Korea, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Syria, Turkmenistan and Uzbekistan.

 

Protests in Israel staged by asylum seekers from Africa

---//---

 

Israeli Man Indicted for Stabbing One-Year-Old Eritrean Girl

 An Israeli man has been charged of attempted murder for stabbing a one-year-old Eritrean girl near the entrance to the central bus station in south Tel Aviv.

 

Protests throw spotlight on Israel's African migrant pressures

 

  Hundreds of African women and children marched across the Israeli city of Tel Aviv on Wednesday to demonstrate outside the offices of the United Nations and the embassy of the United States. 

 

Lampedusa sea disaster survivors released after UN condemns 'detention'

 

Eritrean asylum seekers who survived disaster at sea only to be held in a reception centre on Lampedusa for more than 100 days have finally left the Italian island, with the UN condemning their extended stay as "not understandable and not acceptable".

 

Interior minister vows government will stand firm on migrant policy

Gideon Sa'ar discusses this week’s mass demonstrations by African migrants in Tel Aviv, Jerusalem; accuses outside bodies of initiating protests to pressure state to change "infiltrator law".

 

African Strike for Freedom Asylum-Seekers March for  Third Day in Tel Aviv

 

'We ask to be treated as human beings' Eritrean refugee tells IBTimes UK

 

African asylum seekers strike to demand rights, hold unprecedented rally in Tel Aviv

 

 Over 20,000 asylum seekers, mostly from Eritrea, assembled in Tel Aviv’s Rabin Square Sunday morning to demand recognition as refugees.

 

Italian navy rescues more than 1,000 migrants sailing to Europe 

 

 

 Following an October shipwreck in which 366 Eritrean migrants drowned off the Italian island of Lampedusa, Italy launched a special operation combining ships, helicopters and drones to monitor the Mediterranean Sea.

 

ዘተ ፍሉያት ሓለፍቲ ህግደፍ፡

ዋዛን ኣዋዘን

 

 

ዜና 27-08-2014 

 

ዜና 26-08-2014

 

ዜና 25-08-2014

 

ኰምበለለ ወያነ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ ኣባል ህዝባዊ ምቅስቓስ ንሓርነት

 

ዜና 24-08-2014

 

ዜና 23-08-2014

 

 መልእኽቲ ወጋሕታ  

ናይ ተወረርኩ ዓውዓውታ ሓድሽ

መቃነይ ስልቲ ጃንዳ ህግደፍ

 

ዜና 22-08-2014 

 

ቤት ማሕዩር ብድሆ መሽቆራቑር ሕሰም

 

ብብርሃን ተስፋ

 

ዜና 21-08-2014

 

ዜና 20-08-2014

 

ካብ ተሞኩሮ ዘይመሃር ንፋዕ የብሉን

 ፕረዚዳንት ኢሳያስ ዘይበሎ እሞ እንታይ ኣሎ; ''መገዲ ክጸርግ ሓሲበ ነይረ፡

ደሞዝ ሰራዊት ክገብር ሓሲበ ነይረ፡ ምግቢ ውሕስና ከረጋግጽ :

መርሓ ጎደና ሓንጺጸ፡ ...''

 

ዜና 19-08-2014

 

ዜና 18-08-2014

 

ቃለ መሕተት ምስ  ለኡል ጋይም

 

ዜና 17-08-2014

 

ዜና 16-08-2014

  

                                                  ኣቤት ተትርእያ!

                                                 ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ዜና 15-08-2014

 

ቃለ መሕተት ምስ ሓናዊ ኣሕመድ ኢድሪስ 

 

ኣብ ራብዓይ ኮንፈረንስ ደሞክራስያዊ ውድብ

ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ዝቐረበ መጽናዕታዊ ጽሑፍ

ብሓው ልኡል ጋይም

 

ቃለ መሕተት ምስ ስዒዳ ዑስማን 

 

ዜና 14-08-2014

 

 ቃለ መሕተት ምስ ኣሕምድ ዓብዱ  

 

ዜና 13-08-2014

 

ዜና 12-08-2014

 

ኤርትራ ኣብ ገምገም ገደል! ምሕጽንታ ንህዝቢ!

ብዘካርያስ ክብረኣብ 

 

ዜና 13-08-2014

 

ዜና 12-08-2014

 

ደምዳሚ መግለጺ ራብዓይ ኮንፈረንስ ደሞክራስያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ

 

ዜና 11-08-2014 

 

ዜና 10-08-2014

 

ጸብጻብ ራብዓይ ኮንፈረንስ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ 

 ቀዳማይ ክፋል 

ካልኣይ ክፋል

 

 መልእኽቲ ወጋሕታ 09-08-2014

ድሕነት ህዝቢን ሃገርን፡ ናይ ቀዳሞት ቀዳምነት’ዩ!

 

ዜና 09-08-2014

 

ዜና 08-08-2014

 

 በዳሊ ክትክሕሱ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

"እንተዘይሞይትካ ኣይቀትሉኻን"

ብሲራክ ተኸስተ

 

 

ጅምላዊ ምዕጣቕ ህዝቢ ኤርትራን ምዕባለኡን

ካብ ግዱሳት ዜጋታት

  

ዜና 07-08-2014

 

ኣካዳሚያዊ ስልጠናን ሞያዊ ትምህርትን

 

ዜና 06-08-2014

 

 ዜና 05-08-2014

 

   መልእኽቲ ወጋሕታ 02-08-2014

ቀባሪ ዝሰኣነ ዝሞተ ስርዓት!

 

ዜና 04-08-2014

 

ዜና 03-08-2014

 

ዜና 02-08-2014 

 

ን44 ዓመታት ዝነቀወ ዝብኢ ሃገርና!

ረድኢ መሓሪ /ኣለና/

 

ቃል ሃብቶም

ኣባል ሃገራዊ ኣገልግሎት ነበር

ቀዳማይ ክፋል

ካልኣይ ክፋል

  

ዜና 01-08-2014

 

ኤርትራ ንኤርትራውያን? ንመን ድኣ! (ቀዳማይ ክፋል)

                                                   (ካልኣይ ክፋል)

ብሚኪኤለ (ኣራንሺ)

 

ዜና 31-07-2014 

 

ናይ ሕልና ባርነት

 

ዜና 30-07-2014

 

ንገዛኦም ምለሱዎም!

ሓውኹም መሲናስ

 

ስለምንታይ ፌስቲቫል ደለይቲ ፍትሒ

 

ዜና 29-07-2014

 

መግለጺ ዒድ ኣልፈጥር ወጋሕታ ሳሊና

 

ርሑስ በዓል ዒድ ኣልፈጥር!

 

ስራሕን ኣሰራርሓን ዝሰኣነ ህግደፍ

  

ዜና 28-07-2014

 

ዜና 27-07-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 26-07-2014

 ሰይጣን ከምስል ጸሎት ብድሕሪት ይጅምር!

    

ዜና 26-07-2014

 

ምውርራስ ተሞክሮ ህግደፍ!

 

ናይ ህዝቢ ድምጺ ንኹን!

 ብታደሰ ኪዳነ

 

ዜና 25-07-2014

 

ጻውዒት ክተት!

ደለይቲ ፍትሒ

 

ዜና 24-07-2014

 

ዜና 23-07-2014

 

ችቸቶ!

  ካብ ሓውኹም መሲናስ   

 

ዜና 22-07-2014

 

ዜና 21-07-2014

 

ህይወት ካብ ኮሎጃት ዝምረቑ ኤርትራውያን ካብ ስግኣት ናብ ስግኣት

ድ.ሰ.ደ.ኤ

 

ዜና 20-07-2014

 

መሬት'ዶ ንቐብሪ ወይ መሰል ንኽብሪ!

ብንጉሰ

 

ዜና 19-07-2014

 

ዘመን!

ቀሺ ሙሴ ሽሻይ

 

ዜና 18-07-2014

 

ኣያታትና ዝሓቅሉ ስፍራ ዒራዒሮ፤ ትሕቲ ዕድመ ህጻውንትና ዝማስንሉ ስፍራ “ቀይሕ ኮኮን”

ብብርሃን ተስፋ

 

መን'ዩ'ቲ ጉሒላ?

ቀዳማይ ክፋል

ካልኣይ ክፋል

  

ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ

 

ናይ ሰብ ፍትሒ ኩቢ

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ዜና 17-07-2014

 

ሰስኑ!

 

ዜና 16-07-2014

 

ዜና 15-07-2014

 

ቦሎኛ! 

 

ደምዳሚ መግለጺ ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ ሰደግኤ

 

ዜና 14-07-2014

 

ዜና 13-07-2014

 

መንእሰይ ወለዶ!

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 12-07-2014

ክብርታትን ልምድታትን ዘዕኑ ምስ ምንታይ ይቑጸር!

  

ዜና 12-07-2014

 

ልቢ ነዕቢ!

ብወድ ቐሺ

 

ሻዕቢያ!

 

ዜና 11-07-2014

 

መን ኣሎ?

 

መተሓሳሰቢ!

 

ቅንያት ሃገር ጥራይ ትሃሉ!

 

ዜና 10-07-2014

 

ዜና 09-07-2014

 

ዜና 08-07-2014

 

ዘፋነኻዮ ጋሻ ኣይመለስካ!

ምስሉ ተኪኤ

 

ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ

ቀዳማይ ክፋል

ካልኣይ ክፋል

 

ዜና 07-07-2014

 

ዜና 06-07-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 05-07-2014

ብዳንኬራን ጓይላን ገበን ጉጅለ ኢሳይያስ ኣይክወልን!

 

ህልቂት ሰለስተ ጥቅምቲ!

 

ዜና 05-07-2014

 

ፌስቲቫል ቦሎኛ!

 

ዜና 04-07-2014

 

ኣብ ቦሎኛ ዝበሽቀጠ ሕንቃቐ ህግደፍ ክሰዓር ኣለዎ

 

ኣብ ሓዘን ዳስ ምስዕሳዕ ባህልና ኣይኮነን!

 

ዜና 03-07-2014

 

ዜና 02-07-2014

 

ዜና 01-07-2014

 

ዜና 30-06-2014

 

ዜና 29-06-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 28-06-2014

 

 ዓገብ ንዳንኬራ ህግደፍ ኣብ ቦሎኛ!

  

ዜና 28-06-2014

 

ኣይስወጠኩምንድዩ!?

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ዜና 27-06-2014

 

ቻተም ሃውስ ካብ ሃለዋት ህዝቢ ኤርትራስ ሃለዋት ህግደፍ!

ብከሪም ዓምር

 

ከብድን ሑቖን!

 

ዜና 26-06-2014

 

ሕድሪ ዘጽነዐ'ዶ ሕድሪ ዝበልዐ!?

 ብሲራክ ተኸስተ

  

ዜና 25-06-2014

 

ዜና 24-06-2014

 

ሓድሽ ቅዋም ህግደፍ!

ብሲራክ ተኸስተ 

 

ሓውኻ ኣብ ሳንዱቕ ሬሳ'ዩ ዘሎ!

ብረድኢ መሓሪ /ኣለና/

 

ዜና 23-06-2014

 

ዜና 22-06-2014

 

ኣበይ ምሃለና!

 

ምስኦም ውዒለ!

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 21-06-2014

 

 ሕድሪ ሰማእታትና ጠሊምካ ኣብ ልዕሊ ዜጋታትና ዕንደራ የብቅዕ!

  

ዜና 21-06-2014

 

ምኽርኹም ሃቡና!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

መስዋእቲ ጀጋኑ

 

ዜና 20-06-2014

 

እዞም ስውኣትና ሕድሮም ተተግቢሩ'ዶ?

 

ጳጳሳት ኤርትራ

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ክልተ ሞት ኣብ ሓደ ህሞት ኤርትራ ህያብ ስውኣትና'ያ!

ብታደሰ ኪዳነ

 

ዜና 19-06-2014

 

ከም ዓረም ክሓልቡ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

  

ዜና 18-06-2014

 

ዲያስፖራ ኣጀማምርኡ ኣብ ኣፍሪቃ ምዕባሌታቱ ኣብ ኤርትራን ኣተሓሕዝኡ ብስርዓት ህግደፍን

ብብርሃን ተዓገስ

 

ዜና 17-06-2014

 

ኣላጋጭ’ዶ ምስሉይነት

ምንጭታት ወጋሕታ ካብ ኣስመራ

  

እንተትቅልቀል!

ካብ ወድ ቐሺ

 

ዜና 16-06-2014

 

ዜና 15-06-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 14-06-2014

 

ሎሚ ዘይከተተ ብደዉ ከም ዝሞተ!

 

ዜና 14-06-2014

 

ኮረኔል ወዲ ፍርዙ ዝወደቐ ኮኸብ

ብብርሃን ተስፉ

 

ሓውኻ ኣበይ ኣሎ? 

 

ዜና 13-06-2014

 

ጓይላ ኣብ ደምና ኣትዩ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ሲናይ'ውን!

ዑስማን ሓኪም

 

ንስኺ ደኣ እሞ...!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ዜና 12-06-2014

 

ስውእ ከሲሱ!

ብሙሴ

 

ዜና 11-06-2014

 

ዜና 10-06-2014

 

ቃለ መሕተት ምስ ኣቶ ካሕሳይ ይሕደጎ

ቀዳማይ ክፋል

ካልኣይ ክፋል

 

ቃል ኣቦይ ወልደኣብ ወልደማርያም

 

ዜና 09-06-2014

 

ዜና 08-06-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 07-06-2014

 

ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ለውጢ እምበር ብምስምስ ምንባር ኣይኮነን!

 

ዜና 07-06-2014

 

እስከ ንጸባጸብ

 

ዜና 06-06-2014 

 

ውድባዊ መግለጺ ደሞክራሲያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ

 

 

"ንዛግራ ስጋ እንተደሊኻ ሕረዳ፡ ጉያ እንተደሊኻ ስደዳ"

 ብሲራክ ተኸስተ

 

ቅልዕቲ ደብዳቤ ንምኒስትር ፎዝያ ሓሽም

ካብ መርማሪ ፖሊስ ነበር

 

ዜና 05-06-2014

 

ዕላምኡ ዝሰሓተ ግዱድ ኮንፌደሬሽን

 

ዜና 04-06-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

  

<p sty